Pracoviště zapojená do projektu:

 

Filozofická fakulta:

katedra anglistiky a amerikanistiky,

katedra romanistiky,

katedra germanistiky,

katedra nederlandistiky,

katedra slavistiky,

katedra dějin umění,

katedra filmových a mediálních studií,

katedra politologie a evropských studií

 

Pedagogická fakulta:

katedra anglického jazyka,

katedra německého jazyka,

katedra výtvarné výchovy

 

Přírodovědecká fakulta:

katedra geografie