• 1/ Inovace kurzů, sylabů a e-learningových opor

  1/ Vytvoření metodiky tvorby sylabů - stanovení jednotného formátu pro powerpointové a webové prezentace,

  2/ Dvoufázové školení o e-learningových platformách a oporách profesionálním školitelem

  3/ Vytvoření 84 nových a inovovaných kurzů včetně e-learningových opor

   

 • 2/ Pilotní výuka inovovaných kurzů, jejich evaluace a revize

   

  Pilotní výuka inovovaných kurzů, jejich evaluace a revize

 • 3/ Mobilita cílových skupin

  1/ Vytvoření systému krátkodobých mobilit akademických pracovníků

  2/ Vytvoření systému krátkodobých mobilit studentů

 • 4/ Realizace seminářů, workshopů a mezinárodní konference

       kulturních studií

  1/ Organizace mezinárodní konference kulturních studií

  2/ Organizace seminářů a workshopů menšího tematického rozsahu